Flubaroo - ett självrättande prov i Google formulär

Google formulär är ett alldeles utmärkt hjälpmedel som finns i "Skapa"-menyn i Google drive. Med hjälp av formulär kan du skapa online-enkäter men även test av olika slag, t ex lucktest, flervalsfrågor, dvs. enklare prov och diagnoser. Sök ute i taggmolnet i högermarginalen. Där finns fler instruktioner för hur man skapar ett formulär. Fokus i denna posten kommer dock att ligga på något delvis annat.

Som ett tillägg till detta kan man köra ett script i det Google kalkylark som skapas när svaren trillar in. Ett script som heter Flubaroo och som automatiskt rättar de prov som lämnats in. Då får statistik över svarsfrekvens, antal rätt samt att du enkelt kan mejla resultatet på provet till eleven. Hur gör jag frågar du nu? Jo, du gör så här: 

Kommentarer